Siirry sisältöön
Background

Kehitämme verkkopalvelua ja lisäämme uutta ihmiskeskeistä sisältöä jatkuvasti. Vieraile verkkopalvelussa säännöllisesti jos haluat oppia lisää uusimmista ihmiskeskeisistä aiheista.

AuroraAI-ohjelma

Tekoälyohjelma AuroraAI

Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n missiona on luoda entistä paremmat edellytykset sujuvalle arjelle ja sille, että ihmiset löytävät tarvitsemansa palvelut. Tämän mahdollistamiseksi ohjelmassa luodaan tekniset ja toiminnalliset edellytykset ihmiskeskeisen toiminnan kehittämiseksi julkisessa hallinnossa.

AuroraAI-verkko mahdollistaa teknisesti yhteiskunnan eri palveluiden liittämisen yhteen avoimen rajapinnan avulla. Lisäksi verkko mahdollistaa tekoälyllä, että ihmiset löytävät tarvitsemansa palvelut sekä yksilöllisten palvelukokonaisuuksien syntymisen.

AuroraAI-toimintamalli tukee organisaatioiden ja yhteiskunnan muutosta kohti ihmisten tarpeet paremmin huomioivaa toimintaa. Teemme sen tuomalla yhteen opit, kuinka ihmisten yksilölliset tarpeet voitaisiin huomioida toiminnassa entistä paremmin. Samalla opastamme kestävän muutoksen tekemisessä tekoälyn ja verkon avulla ja tuotamme konkreettisia työkaluja ja esimerkkejä toiminnan muutoksen tueksi.

AuroraAI-verkko ja -toimintamalli yhdessä luovat paremmat edellytykset julkisen hallinnon ihmiskeskeiselle toiminnan muutokselle. Kokonaisuus on rakennettu laajassa sektorien välisessä yhteistyössä osana AuroraAI-ohjelmaa. Vuonna 2022 julkisen hallinnon ihmiskeskeisen toiminnan muutoksen tueksi julkaistiin verkkopalvelu, joka kokoaa AuroraAI-ohjelmakauden aikana tehdyt työkalut, teknologiat, toimintamallit ja osaamisen kehittämisen tuen kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi. Tervetuloa rakentamaan ihmiskeskeistä ja ennakoivaa yhteiskuntaa – yhdessä.