Siirry sisältöön
Background

Kehitämme verkkopalvelua ja lisäämme uutta ihmiskeskeistä sisältöä jatkuvasti. Vieraile verkkopalvelussa säännöllisesti jos haluat oppia lisää uusimmista ihmiskeskeisistä aiheista.

Mitä on ihmiskeskeisyys?

Mitä on ihmiskeskeisyys?

Ihmiskeskeisessä ja ennakoivassa yhteiskunnassa keskiössä on ihminen ja hänen monimuotoinen elämänsä erilaisine tapahtumineen ja tilanteineen. Ihmisten hyvinvointia vahvistaa alueellinen elinvoima. Ihmiskeskeisessä toimintamallissa ihminen ja hänen tarpeensa on asetettu keskiöön ja eri osa-alueet tuottavat arvoa ihmiselle. Toimintamallissa onnistumista mitataan ihmiselle tuotetun arvon kautta.

Eri organisaatioiden strategiaa sekä tehtävien ja tavoitteiden toimeenpanoa ohjaa ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä alueiden elinvoima. Käsitys ihmisten todellisista tarpeista sekä alueiden elinvoimasta nyt ja tulevaisuudessa on muodostettu ja jaettu eri toimijoiden kesken. 

Ihmiskeskeisessä ja ennakoivassa yhteiskunnassa palvelut kehitetään ja järjestetään monitoimijayhteistyönä suoraan elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin, ihmisten kannalta mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Ihmisten ja yritysten itseohjautuvuuteen ja kykyyn toimia omaksi parhaaksi panostetaan ja sen edistämiseksi tarjotaan työkaluja. Voidaankin puhua ihmiskeskeisestä yhteiskunnasta, jossa toimijat optimoivat ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä alueiden elinvoimaa.

Ihmiskeskeisessä yhteiskunnassa:

  • Ihminen on asetettu keskiöön ja palvelut tuotetaan palveluekosysteemiin kuuluvien palvelun tuottajien toimesta ihmiskeskeisesti ihmisten todellisiin tarpeisiin vastaten.
  • Yhteiskunnan toiminta perustuu ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen ja alueiden elinvoiman parantamiseen muodostamalla palvelutoimintaa monitoimijayhteistyönä elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin.
  • Palveluiden kokonaisuus auttaa ihmisiä  kokonaisvaltaisesti tarjoten vaikuttavia palvelukokonaisuuksia ennakoivasti ja suoraan tarpeeseen. Toimijoilla on ennakoiva päätöksentekokyky, joka perustuu jaettuihin ja kehittyviin tilannekuviin.
  • Ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja alueiden elinvoiman lisääminen nähdään yhteisenä vastuuna, jossa arvo syntyy verkostotoiminnasta. Ihmisille itselleen luodaan paremmat edellytykset ja ymmärrys toimia omaksi ja läheistensä parhaaksi.
  • Julkisen hallinnon uudistumiskyky perustuu uudenlaisten arvontuottomekanismien syntyyn monitoimijamalleissa.

Jos haluat tietää lisää ihmiskeskeisyydestä, voit ottaa osaa eOppivan Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen -koulutukseen alla olevasta linkistä.