Siirry sisältöön
Background

Kehitämme verkkopalvelua ja lisäämme uutta ihmiskeskeistä sisältöä jatkuvasti. Vieraile verkkopalvelussa säännöllisesti jos haluat oppia lisää uusimmista ihmiskeskeisistä aiheista.

Sanakirja

Olemme koostaneet sanakirjaan erilaisia käsitteitä ihmiskeskeisyyteen liittyen. Alta voit hakea erilaisia käsitteitä ja niiden selityksiä aakkosittain. Päivitämme ja täydennämme sanakirjaamme jatkuvasti.

Bottikuiskaus on chatbotin koulutusta ja ylläpitoa, ihmisen, bottikuiskaajan toimesta. Aluksi botti opetetaan opetusaineistolla, joko ihmischatin aiemmista logeista tai toimimalla chatbotin taustalla. Tuotantovaiheessa chatbotin toimintaa seurataan, opetetaan edelleen ja korjataan mahdollisia toimintavirheitä.
Elämän murrospiste, jolloin elämäntilanne vaihtuu toiseen elämäntilanteeseen. Elämäntapahtumassa tyypillisesti tarvitaan useita eri palveluita (yläkäsitteinä elämänkaari ja elämäntilanne).
Chatbot-sovellus, jonka suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa katse suuntautuu sovelluksen käyttäjän (esimerkiksi palvelun asiakas) tunnistettuun tilanteeseen liittyvän tarpeen ratkaisemisen, ei organisaation, näkökulmaan. Esimerkiksi chatbot, joka on opetettu käyttämään kohderyhmän kieltä, jota kehitetään ketterästi, käyttäjälähtöisesti ja joka on integroitu AuroraAI-verkkoon.
AuroraAI:n kontekstissa digitaalinen kaksonen, jonka toisella puolella käyttäjä saa omaa hyvinvointia tukevaa palautetta ja toisella puolella palveluntarjoaja saa käyttöönsä ei-yksilöivää tietoa.
Joseph Stiglitzin johtaman komission (The Comission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress) työstä johdettu ja sovellettu hyvinvointiviitekehys, joka huomioi ihmisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaisena ja moniulotteisena kahdeksan eri tekijän kautta. AuroraAI-ohjelmassa tekijöitä tarkastellaan samanaikaisesti, jotta ihmisten tarpeet voidaan kohdata kokonaisvaltaisesti.
Toivottavissa tulevaisuuskuvissa kuvataan vaihtoehtoisia malleja tulevaisuudesta 20 vuoden päähän. Malleista muodostetaan toimenpiteitä, jotka toimivat osana lähitulevaisuuden toiminnan suunnittelua ja strategista johtamista, ja näin tukevat päätöksentekoa.
Johtamista ja toimenpiteitä kohti toivottavia tulevaisuuskuvia.