Siirry sisältöön
Background

Kehitämme verkkopalvelua ja lisäämme uutta ihmiskeskeistä sisältöä jatkuvasti. Vieraile verkkopalvelussa säännöllisesti jos haluat oppia lisää uusimmista ihmiskeskeisistä aiheista.

Elämä on tapahtumia

Lue lisää elämäntapahtumista

Ihmiskeskeisyys.fi

Ihmiskeskeisyys.fi-verkkopalvelu on tarkoitettu julkisen hallinnon ihmiskeskeisen toiminnan muutoksen tueksi. Verkkopalveluun on tarkoitus koota yhteen kaikki ihmiskeskeisen toimintamallin muutokseen liittyvät ilmiöt, koulutukset, elämäntapahtumakokonaisuudet ja prosessit. Palvelu kasvaa ihmiskeskeisen toimintamallin kehitystyön kanssa ja sitä päivitetään säännöllisesti uudella sisällöllä. Jos sinulla on ajatuksia aiheista jotka pitäisi julkaista palvelussa, voit ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeen tai slackin kautta.

Yhteydenottolomake

Slack-yhteisö

Ihmiskeskeisen verkkopalvelun kehityspolku

Matka kohti ihmiskeskeisen tiedon keskusta on pitkä. Helpottaaksemme verkkopalvelun kehityksen seuraamista olemme julkaisseet sivustolle aikajanan jota seuraamalla pysyt mukana tärkeimpien virstanpylväiden julkaisuissa.

Sulje kortti
25/11/2022

Ihmiskeskeisyysfoorumi

Maisemakuva

Ihmiskeskeisyysfoorumi järjestettiin virtuaalitapahtumana perjantaina 25. marraskuuta v. 2022. Tapahtumassa käytiin keskusteluja AuroraAI-ohjelman tuotoksista, opeista ja oivalluksista ja mietittiin, miten niitä voidaan hyödyntää ihmiskeskeisen ja elämäntapahtumalähtöisen hallinnon kehittämisessä.

Lue lisää
Sulje kortti
25/11/2022

Ihmiskeskeisyysverkkopalvelun julkaisu

Henkilö katsoo elämäntapahtumien rullaa

Ihmiskeskeisyysfoorumin toisena tuotoksena julkaistiin ihmiskeskeisyys.fi- verkkopalvelu. Verkkopalvelu julkaistiin tukemaan ihmiskeskeisen toimintamallin muutosta ja sen on tarkoitus koota ihmiskeskeisyyteen liittyvää ajankohtaista tietoa, koulutuksia ja artikkeleita yhteen paikkaan.

Sulje kortti

Tulossa seuraavaksi!

Henkilö kiikaroimassa tulevaisuuteen

Verkkopalveluun on seuraavaksi tulossa työkaluja ja prosesseja helpottamaan ihmiskeskeisten työkalujen ja toimintamallien käyttöönottoa. Yhteiskumppanien kehitystyön tuloksena verkkopalveluun julkaistaan opas vaikuttavuuslaskentaan ja sotebottien käyttöönottoa helpottava etiikkatyökalu.

Kuvituskuva elämänpyörä, elämäntapahtumia pyörii rullassa.

Elämä on tapahtumia

Elämäntapahtumat ovat tilanteita, joissa ihmisen elämässä tapahtuu siirtymä johonkin uuteen. Käytännössä jokaisella meistä on jatkuvasti käynnissä joukko pienempiä ja suurempia elämäntapahtumia. Eri elämäntapahtumat eivät välttämättä ole kovin tarkkarajaisia eivätkä ole usein ole aivan samanlaisia kahdella yksilöllä. Elämäntapahtumiin liittyy usein velvollisuuksia viranomaista kohtaan sekä palveluita, joiden pariin ihminen voi vapaaehtoisesti hakeutua. Näiden palveluiden tarkoitus on yleensä helpottaa elämäntapahtumaa tai auttaa ihmistä voimaan siinä niin hyvin kuin mahdollista.

Elämäntapahtumat

Elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin liittyvien palvelukokonaisuuksien digitalisoinnilla tavoitellaan sitä, että julkisia palveluita kehitetään ja tuotetaan jatkossa aiempaa kokonaisvaltaisemmin huomioiden ihmisten ja yritysten erilaiset tarpeet ja tilanteet.

Elämäntapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön elämässä tapahtuu sellainen muutos, joka edellyttää asiointia useiden viranomaisten kanssa, erilaisia palveluita käyttäen.

Esimerkki tällaisesta tilanteesta voisi olla opiskeluun, yrityksen perustamiseen tai lapsen syntymään liittyvä asiointi.

Valtiovarainministeriö pyytää organisaatioita tuomaan esiin tärkeitä elämäntapahtumia ja liiketoimintatapahtumia, jotka olisi hyvä digitalisoida ja soveltuvilta osin automatisoida.

Osallistavalla ehdotuskierroksella haluamme kartoittaa jo olemassa olevia elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin liittyviä palvelukokonaisuuksia, koota laaja-alaisesti tietoa eri organisaatioiden prioriteeteista ja elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämiseksi tehdystä valmistelutyöstä.

Ehdotuksia voi jättää 31.1.2023 mennessä valtiovarainministeriön kautta

Mitä ihmiskeskeisyys on?

Ihmiskeskeisessä ja ennakoivassa yhteiskunnassa keskiössä on ihminen ja hänen monimuotoinen elämänsä erilaisine tapahtumineen ja tilanteineen. Ihmisten hyvinvointia vahvistaa alueellinen elinvoima. Ihmiskeskeisessä toimintamallissa ihminen ja hänen tarpeensa on asetettu keskiöön ja eri osa-alueet tuottavat arvoa ihmiselle. Toimintamallissa onnistumista mitataan ihmiselle tuotetun arvon kautta.

Background

Blogit

11.11. 2022
Artikkeli

AuroraAI-ohjelman opit ja oivallukset esiteltiin Ihmiskeskeisyysfoorumissa

Lue lisää
11.11. 2022
Artikkeli

Kohti ihmiskeskeistä ja elämäntapahtumalähtöistä yhteiskuntaa

Lue lisää
11.11. 2022
Artikkeli

Ihmiskeskeisyys syntyy dialogissa

Lue lisää
11.11. 2022
Artikkeli

Ihmiskeskeisyys paradigmaksi

Lue lisää
Kaikki artikkelit
Background

Koulutukset ihmiskeskeisyydestä

Koulutus

Oivalluksia ihmiskeskeisestä yhteiskunnasta

Lue lisää
Kaikki koulutukset
Background

Kehittäjille

Ihmiskeskeiseen toimintamalliin siirtymisen tueksi palveluntarjoajille on kehitetty työkaluja joiden avulla helpottaa oman palvelun kehittämistä. Kehittäjille- osiossa on kuvattu eri työkalujen käyttötarkoitukset ja kuinka ottaa ne käyttöön omien palveluiden tueksi.

Kuvituskuva joka kuvaa kehitystä, verso kämmenessä.