Siirry sisältöön
Background

Kehitämme verkkopalvelua ja lisäämme uutta ihmiskeskeistä sisältöä jatkuvasti. Vieraile verkkopalvelussa säännöllisesti jos haluat oppia lisää uusimmista ihmiskeskeisistä aiheista.

Ihmiskeskeisyys

Mitä on ihmiskeskeisyys?

Ihmiskeskeisessä ja ennakoivassa yhteiskunnassa keskiössä on ihminen ja hänen monimuotoinen elämänsä erilaisine tapahtumineen ja tilanteineen. Ihmisten hyvinvointia vahvistaa alueellinen elinvoima. Ihmiskeskeisessä toimintamallissa ihminen ja hänen tarpeensa on asetettu keskiöön ja eri osa-alueet tuottavat arvoa ihmiselle. Toimintamallissa onnistumista mitataan ihmiselle tuotetun arvon kautta.

AuroraAI-ohjelma

Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n missiona on luoda entistä paremmat edellytykset sujuvalle arjelle ja sille, että ihmiset löytävät tarvitsemansa palvelut. Tämän mahdollistamiseksi ohjelmassa luodaan tekniset ja toiminnalliset edellytykset ihmiskeskeisen toiminnan kehittämiseksi julkisessa hallinnossa.

Vaikuttavuuslaskenta

Ihmiskeskeisellä vaikuttavuuslaskennalla muodostetaan uutta tietoa julkisen sektorin johtamisen tueksi. Ihmiskeskeisen vaikuttavuuslaskennan tarkoituksena on muodostaa kokonaisarvio tarkastelun kohteeksi valitun elämäntapahtuman välittömistä ja pidempiaikaisista koko elämänkaarta koskevista vaikutuksista hyvinvointiin ja kustannuksiin.