Siirry sisältöön
Background

Kehitämme verkkopalvelua ja lisäämme uutta ihmiskeskeistä sisältöä jatkuvasti. Vieraile verkkopalvelussa säännöllisesti jos haluat oppia lisää uusimmista ihmiskeskeisistä aiheista.

AuroraAI-verkko

Älykäs jakelukanava palveluille

AuroraAI-verkko on tekninen ratkaisu, jolla voidaan kohdentaa palveluita ihmisten erilaisiin tilanteisiin tekoälyn avulla. Tavoitteena on, että ihmiset löytävät tarvitsemansa palvelut nykyistä sujuvammin.

Oikeaa palvelua oikeaan aikaan

Kun ihminen kohtaa monimutkaisen tilanteen tai haastavan elämänvaiheen, hän kaipaa vaivatonta ja oikea-aikaista ohjausta tilanteessa tarvittaviin palveluihin. AuroraAI:n tekoälyavusteinen palvelusuosittelija hyödyntää käyttäjän antamia tietoja ja poimii AuroraAI-verkkoon liitettyjen palvelujen joukosta parhaan palvelun käyttäjän palvelutarpeeseen.

Älykäs palveluohjaus vähentää häiriökysyntää

Kun organisaatio ottaa AuroraAI-suosittelijan käyttöön esimerkiksi verkkopalvelussaan tai chattibotissaan, se pystyy ohjaamaan asiakkaansa oikeaan palveluun ilman henkilökohtaista neuvontaa. Näin organisaation kohtaama häiriökysyntä ja resurssien hukkakäyttö vähenevät. Nopea ja täsmällinen palveluohjaus kasvattaa myös asiakastyytyväisyyttä.

Palvelujen välinen saumaton yhteistyö

AuroraAI-verkko muodostuu toisiinsa kytketyistä eri organisaatioiden palveluista. Verkkoon liittyneet organisaatiot voivat hyödyntää verkon muodostamaa palveluiden infrastruktuuria omissa digitaalisissa palveluissaan. Tavoitteena on palvelujen ja alustojen välinen saumaton yhteistyö.

AuroraAI tuo näkyvyyttä palveluille

Organisaatio, joka liittää palvelunsa AuroraAI-verkkoon, saa palvelulleen parempaa näkyvyyttä. Verkkoon liittyneen organisaation palvelukuvaukset ovat hyödynnettävissä muiden verkkoa hyödyntävien organisaatioiden digitaalisissa palveluissa. Kun organisaatio on mukana AuroraAI-verkossa, voidaan sen palveluita siis tarjota useammissa jakelukanavissa.

AuroraAI-verkon ydinkomponentit

AuroraAI-verkko muodostuu ydinkomponenteista ja AuroraAI-verkkoon liittyneistä palveluista. Ydinkomponenttien avulla AuroraAI-verkkoon kytketyt palvelut voivat olla keskenään vuorovaikutuksessa. Digi- ja väestötietovirasto vastaa ydinkomponenttien toteuttamisesta.

AuroraAI-verkon ydinkomponentit ovat

  • AuroraAPI -rajapinta
  • suosittelija
  • palveluhakemisto
  • profiilinhallinta

Ydinkomponentit ja niiden mahdollistamat toiminnallisuudet ovat tarjolla kaikille AuroraAI-verkkoon liittyneille toimijoille. Ydinkomponenttien käytön edellytys kuitenkin on, että liittyminen on tehty ja palvelut pystyvät ottamaan käyttöön AuroraAPI:n.

AuroraAPI
AuroraAPI on tekninen rajapinta, jonka avulla AuroraAI-verkkoon liittyvät palvelut voivat hyödyntää muita ydinkomponentteja.

Suosittelija
Organisaatio voi ottaa AuroraAI-suosittelijan käyttöön digitaalisissa palveluissa, kuten verkkopalvelussa, mobiilisovelluksessa tai chattibotissa. Suosittelijan avulla käyttäjälle tarjotaan palveluita hänen itse käyttöliittymässä antamiensa tietojen perusteella.

Palveluhakemisto
AuroraAI-palveluhakemisto kokoaa palveluita Suomi.fi-palvelutietovarannosta. Jotta organisaatio saa palvelunsa näkymään AuroraAI-suosittelijan palvelusuosituksissa, sen tulee kuvata palvelu Palvelutietovarantoon.

Palvelutietovaranto on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä keskitetty tietovaranto, johon palvelut kuvataan asiakaslähtöisesti, yhdenmukaisen mallin avulla.

Profiilinhallinta
Profiilinhallinta mahdollistaa käyttäjästä kerättyjen attribuuttitietojen sijainnin tallentamisen käyttäjän tilille (AuroraAI-tili) sekä tietojen hyödyntämisen muiden verkkoon kytkettyjen palvelujen välillä.